Logo Estoc
Logo Estoc

Catàleg

nº363

Taula (250x60x76cm)

Bigues de fusta envellides amb potes d'acer. Acabat amb restes pintura.

Fotografia: Jordi Roy Gabarra